ULASAN SINGKAT TENTANG NABI MUHAMMAD SAW

Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. pada 12 Rabiulawal, Tahun Gajah di Mekah al-Mukarramah sebagai pembuka rahmat di pelosok alam semesta.

Kelahiran baginda menjadi seribu satu tanda bahwa baginda akan menjadi utusan terakhir dalam menyampaikan risalah Islam. Ia merupakan peristiwa utama dalam sejarah Islam.

Baginda mempunyai kelebihan luar biasa, bukan saja dilihat dalam konteks sebelum kelahirannya tetapi dalam konteks semasa dan selepas dilahirkan. Peristiwa luar biasa ini disebut sebagai Irhas.

Irhas bermaksud satu kejadian luar biasa bagi manusia yang normal dan hanya diberikan kepada seorang nabi.

Biodata Ringkas Rasulullah Sayyidina Muhammad saw.

Nama : Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim

Tanggal lahir : Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai tahun gajah; peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka’abah)

Tempat lahir : Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah

Nama bapak  : ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim

Nama ibu : Aminah binti Wahab bin ‘Abdul Manaf

Pengasuh pertama : Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan bapa Rasulullah SAW)

Ibu susu pertama : Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)

Ibu susu kedua : Halimah binti Abu Zuaib As-Sa’diah (lebih dikenali Halimah As-Sa’diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)

USIA 5 TAHUN

Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bagian syaitan yang wujud di dalamnya.

USIA 6 TAHUN

– Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa’ (sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah)

– Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapak Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh datuknya ‘Abdul Muttalib.

USIA 8 TAHUN

– Datuknya, ‘Abdul Muttalib pula meninggal dunia.

– Baginda dipelihara pula oleh bapak saudaranya, Abu Talib.

USIA 9 TAHUN

– (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun). · Bersama bapak saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan.

– Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

USIA 20 TAHUN

– Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab ‘Sirah’, jilid1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah saja.

– Menyaksikan ‘ perjanjian Al-Fudhul’; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah.

USIA 25 TAHUN

– Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah.

– Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah.

– Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapak saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapak saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.

– Mas kawin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

USIA 35 TAHUN

– Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka’abah.

– Pembinaan semula Ka’abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah. · Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan ‘Hajarul-Aswad’ ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut.

USIA 40 TAHUN

Menerima wahyu di gua Hira’ sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.

USIA 53 TAHUN

– Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.

– Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.

USIA 63 TAHUN

Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12 Rabiulawal tahun 11H/ 8 Jun 632M.

ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW.

§ Khadijah Binti Khuwailid

§ Saudah Binti Zam’ah

§ ‘Aisyah Binti Abu Bakar (putri Sayyidina Abu Bakar)

§ Hafsah binti ‘Umar (putri Sayyidina ‘Umar bin Al-Khattab)

§ Ummi Habibah Binti Abu Sufyan

§ Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah)

§ Zainab Binti Jahsy

§ Maimunah Binti Harith

§ Safiyah Binti Huyai bin Akhtab

§ Zainab Binti Khuzaimah (digelar ‘Ummu Al-Masakin’; Ibu Orang Miskin)

ANAK-ANAK RASULULLAH SAW

1. Qasim

2. Abdullah

3. Ibrahim

4. Zainab

5. Ruqaiyah

6. Ummi Kalthum

7. Fatimah Al-Zahra’

Beliau diutus dengan membawa misi agar hanya Allah-lah yang disembah, tiada sekutu bagi-Nya. Beliau diutus agar Allah di-Esakan, beliau diutus agar dimuka bumi dikatakan LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASUULULLAH (Tiada yang berhak disembah, selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah)

Beliau diutus untuk membenarkan yang Haq dan menyalahkan yang bathil. Beliau diutus dengan membawa bukti yang putih, agama yang cemerlang dan sya’riat yang toleran.

Beliau diutus dengan membawa kebaikan dan menebar kedamaian, amal bakti, kecintaan, kebahagiaan,keshalihan, keamanan, dan iman.

Beliau diutus dengan kesucian, shalat, zakat , puasa, haji dan jihad, serta memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran.

Beliau diutus dengan membawa urusan-urusan yang tinggi, akhlak yang mulia, karakter yang baik, dan inti keutamaan yang mencakup segalanya.

Beliau diutus untuk menghancurkan kemusyrikan, menghapus berhala, memusnahkan segala bentuk ‘watsani’ , mengusir kebodohan, memerangi kezaliman , mencabut kebatilan dan menafikan perkara-perkara yang rendah. Tiada suatu kebaikan pun, melainkan dia menunjuk kearahnya, dan tiada suatu keburukanpun, melainkan dia memperingatkannya.

Adapun mengenai akhlaknya , sesungguhnya Allahlah yang mendidiknya secara lansung dengan pendidikan yang baik, maka jadilah beliau seorang yang paling baik akhlaknya, paling tepat ucapannya, paling bijak jalannya, paling jujur beritanya, paling adil hukumnya, paling suci batinnya, dan paling takwa sepak terjangnya.

Dengan pendidikan-Nya jadilah beliau seorang yang utama wataknya, paling dermawan tangannya, paling toleran hatinya, paling jernih dadanya, paling takwa kepada Tuhannya, paling Takut kepada Allah, paling mengetahui tentang umatnya, paling suka bersilaturrahim, paling bersih pertumbuhannya, paling mulia pekertinya, paling tegar hatinya, paling kuat hujjahnya dan paling baik diri, nasab, akhlak dan agamanya.

Beliau adalah seorang yang memiliki sifat-sifat yang indah, wajah yang cerah, dekat dihati, dicintai oleh jiwa semuanya, lembut pekertinya, mudah jalannya dan diberkati keadaannya. Dirinya diliputi oleh wibawa dan ditemani oleh keagungan. Diwajahnya terbersit cahaya risalah dan pada bibirnya senantiasa tersungging senyum kecintaan. Kalbunya hidup, pikirannya cerdas lagi pandai;

Senantiasa benar pendapatnya, perasaannya penuh dengan kebaikan yang menyegarkan membuat bahagia teman duduknya, menyenangkan teman perjalanannya, dan menggembirakan kawannya.

Beliau menyukai keoptimisan dan membenci kepesimistisan, suka memberi maaf dan penuh toleransi, dermawan dan suka memberi lebih dermawan daripada angin yang bertiup menyegarkan, lebih pemurah daripada hujan yang lebat dan lebih indah penampilannya daripada rembulan.

Memuat semua orang dengan akhlaknya dan merangkul semua lelaki dengan kemuliaannya serta membuat bahagia manusia dengan do’a nya .

Barangsiapa yang melihatnya pasti menyukainya, barangsiapa yang mengenalnya niscaya menyenanginya, dan barangsiapa yang menemuinya pasti menghormatinya. Tutur katanya memikat hati dan wataknya begitu menawan jiwa.

Allah telah meneguhkan hatinya, karena itu hatinya tidak bakal menyimpang .Allah telah meluruskan kalamnya; karena itu ucapannya tidak bakal mengeluarkan kata-kata yang bodoh. Allah telah memelihara pandangan matanya, karena itu pandangan matanya tidak bakal melakukan pengkhianatan.

Allah telah membentengi lisannya, karena itu lisannya tidak bakal tergelincir. Allah telah memelihara agamanya, karena itu dia tidak bakal sesat. Allah telah memelihara urusannya, karena itu dia tidak bakal tersia-sia. Beliau selalu dalam pemeliharaan, diberkati lagi dikaruniai.

Rasulullah pernah bersabda :

“Sesungguhnya orang yang paling Takwa diantara kalian kepada Allah dan Paling Mengetahui perihal –NYA adalah aku” (HR Imam Bukhari 20 melalui Aisyah ra)

“Sebaik-baik orang diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku” (HR Tirmidzi 3899 dan Baihaqi dalam kitab As-sunan 15477 melalui Aisyah ra)

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak –akhlak yang mulia” (HR Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubranya 20571)

Maha suci Allah yang telah memilih, menyeleksi, mengangkat, melindungi, memelihara dan memberinya kecukupan, serta memberinya cobaan yang baik.

Wallahualam bisshawab

sahabat jangan lupa kunjungi BLOG saya yang lainnya di:

http://ashid-belajarislam.blogspot.com/

http://ashid-mutiarabijak.blogspot.com/

Iklan