Imam Al-Qurtubhi menyebutkan bahwa Asyura berasal dari kata Asyara atau Asyirah yang berarti bilangan ke sepuluh.
Penggunaan kalimat Asyura berfungsi sebagai mubalaghah dan ta’dzim yang ebrabrti pengangungan.

Zain bin Munir menyebutkan bahwa dikatakan Asyura memiliki makna hari ke sepuluh dari bulan Muharram.

Puasa Asyura.
Secara istilah, puasa Asyura adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram pada kelender Islam Hijriyah.
Dan inilah pendapat yang dipegang oleh para ulama salaf dan khalaf. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Said bin al-Musayyib, al-Hasan al-Basri, Malik, Ahmad, Ishaq danmasih banyak lagi.

Mari kita persiapkan diri untuk berpuasa Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharam (Mazhab Imam Syafi’i) yang akan datang sebentar lagi

Iklan