Ibnu Abbas RA menjelaskan
tentang firman Allah SWT: “Dan Aku tidak menjadikan Jin
dan Manusia melainkan untuk
menyembah-Ku”.(Q.S. AdhDhariyat: 56)
Yaitu mengenali
Alloh SWT.

Ibrahim bin Adham RA telah berkata: “ Kasih sayang itu merupakan hasil dari sebuah
perkenalan, barang siapa yang mengenal Alloh SWT maka dia
akan mencintai-Nya dan barang siapa mencintai Alloh
SWT maka dia akan mencintai Baginda Rosululloh SAW,
barang siapa yang kenal Baginda Rosululloh SAW, pasti
dia akan mencintainya” .

Kita pernah mendengar sebuah
ungkapan menarik yang mengatakan bahwa; Tidak wajar
hubungan kita dengan Baginda
Rosululloh SAW jika hanya sekedar melakukan suatu
amalan dan hanya cukup seperti
itu, sepatutnya hubungan
tersebut akan membuahkan
cinta kepada Habibana Muhammad SAW dan cinta itu
terus hidup mekar didalam hati kita dan beliau SAW pasti akan
hidup didalam hati kita.

Baginda Rosululloh SAW adalah
seorang Nabi yang datang kepada kita sebagai seorang
manusia, namun Nabi SAW bukanlah seperti insan biasa.
Baginda Rosululloh SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara memandang kepada sebuah kehidupan
dengan pandangan yang mempunyai makna, bukan
pandangan yang sebaliknya.

Perbedaan diantara kedua pandangan yang tidak
mempunyai makna ialah,
seseorang yang melihat dirinya
dan semata-mata tertumpu
untuk memenuhi kepuasan
nafsu dirinya. Pandangan yang
mempunyai makna ialah,
melihat kepada kehidupan
mengikuti pandangan yang telah
dibawa Baginda Rosululloh SAW,
dimana ia bertujuan untuk mengembalikan kekhalifahan
diatas muka bumi ini kepada
manusia yang termaktub
didalam Al Quran:

“sesungguhnya Aku telah jadikan diatas muka bumi ini
khalifah”.
Pandangan tersebut
itu merangkumi kepada hewan,
benda2 tidak bernyawa dan tumbuh-tumbuhan, karena pandangan itu bukan hanya
melibatkan pandangan kepada
manusia saja tetapi merangkumi
semua.

Baginda Rosululloh SAW memandang kepada gunung
yang terdiri dari batu dan tanah, dengan suatu pandangan yang membangkitkan perasaan cinta.

Sabda beliau SAW: “Uhud adalah bukit yang mencintai
kita dan kita juga
mencintainya”.

Pandangan yang ditunjukkan
Baginda SAW kepada yang tidak
bernyawa itu menyebabkan ia
begerak dan cenderung kepada
Baginda Rasulullah SAW. Dalam
suatu peristiwa, bukit Uhud bergetar ketika Baginda
Rosululloh SAW mendaki bukit
tersebut, kemudian Baginda
Rasulullah SAW bersabda:

“Tetaplah kamu wahai Uhud, sesungguhnya yang diatas
kamu ini ialah seorang Nabi” .

Maka bukit Uhudpun berhenti
bergetar dan disaksikan oleh
shahabat Abu Bakar As Shidiq
dan dua orang lainnya.

Pandangan yang ditunjukkan
Baginda Nabi Muhammad SAW
kepada benda-benda yang tidak
bernyawa itu, menyebabkan ia
datang kepada Baginda Nabi
SAW dan menerimanya.

Seperti sebuah kisah pelepah
kurma yang tidak bernyawa,
dimana Baginda Nabi SAW sering memegang pelepah
kurma tesebut ketika sedang khutbah Jumat di Masjidnya, hari
demi hari bilangan manusia semakin bertambah maka
Baginda Nabi SAW
menggunakan Mimbar. Suatu
ketika Baginda Nabi SAW pun datang ke Masjid untuk khutbah,
ketika itu Baginda Nabi SAW telah melepasi pelepah kurma yang dibawanya tersebut,
dimana jarak Baginda Nabi SAW
dengan pelepah kurma tersebut
kurang lebih sekitar 8 langkah.
Baginda Nabi SAW melangkah
menaiki mimbar dan memulai
khutbahnya, semasa khutbah
Baginda Nabi SAW, para shahabat mendengar suara
tangisan yang teramat sedih dan
menyayat hati. Semakin lama
suara tangisan itu semakin
nyaring terdengar, para shahabat mulai berpaling kekiri
dan kekanan mencari-cari dari
mana arah datang suara tangisan tersebut, akhirnya
mereka dapati suara tangisan itu
datang dari pelepah kurma.

Apabila benda yang tidak bernyawa ini telah dapati
Baginda Nabi SAW
berkomunikasi dengannya dan
mengandung makna kehidupan
yang dibawa Baginda Nabi SAW,
maka beliau SAW telah
menggerakkan makna
kehidupan pada pelepah kurma
itu.
Oleh karena itu ia amat
menyukai untuk
menggambarkan rasa cintanya
kepada Baginda Rosululloh SAW.

(Hadits ini bertahap mutawatir
mengikuti ke Shahihannya)

Para Shahabat berkata: Apabila
pelepah kurma itu mulai
merengek seperti kehilangan
anak, ia menyebabkan kami hampir tidak bisa mendengar
suara Baginda Nabi SAW.
Kemudian Baginda Nabi SAW
turun dari mimbar dan sekali
lagi Baginda Nabi SAW telah
mengajar kami suatu pengajaran
bahwa; Baginda Nabi SAW
datang dengan mempunyai
pengetahuan tentang rahasia
sebuah kehidupan untuk
membujuk pelepah kurma itu,
kemudian beliau SAW
meletakkan tangannya diatas
pelepah kurma itu lalu
membujuknya seperti seorang
ibu yang membujuk anaknya
sedang menangis sehingga
pelepah kurma itupun terus
diam. Lalu Baginda Nabi SAW
memberi pilihan kepadanya,
kekal hidup sehingga hari kiamat
dan kembali kepada Nabi SAW
seperti sedia kala atau berada
bersama Baginda Nabi SAW
didalam Surga. Pelepah kurma
itupun memilih untuk bersama
Baginda Nabi SAW di Surga.
Baginda Nabi SAW apabila
datang kepada hewan, telah
mengajar kita bagaimana cara
untuk bermuamalah dengan
hewan dengan mempunyai nilai
ubudiyah kepada All0h SWT.
Ketika Baginda Nabi SAW
berangkat kemedan jihad di
Perang Badar, berulangkali
Baginda Nabi SAW turun dari
hewan tunggangannya tersebut
supaya dapat beristirahat,
demikianlah Baginda Nabi SAW
terus menerus lakukan pada
tunggangannya.
Baginda Nabi SAW telah mengajar kita cara bermuamalah kpd yg
telah berkhidmat untuk kita
walau ia hanya seekor hewan.
Muamalah ini mestilah
mempunyai nilai rasa
menghargai, bahwa yg dihadapanku ini mempunyai
hak sewajarnya untuk dipelihara.
Hasil dari sebuah kecintaan ini
juga dapat dilihat, apabila
seekor hewan berada dipuncak
kemarahan sekalipun, ia mau
merasai hubungan dengan
orang yang dapat
berkomunikasi dengannya
dimana orang itu memahami
rahasia sebuah kehidupan.

Terdapat sebuah kisah tentang
seekor unta dan orang Arab
tahu apabila unta tsbt
membahayakan bahkan bisa
membunuh orang, mereka pasti
akan mengikatnya.

Baginda Nabi
SAW melalui kawasan tersebut
dan bertanya:
“Apa yang berlaku
kepada kamu?”, mereka
menjawab; “Unta ini bahaya”,
Baginda Nabi SAW bersabda;
“Bukalah ikatan unta itu”,
mereka menjawab, “kami takut
ada hal2 yang tidak baik
menimpamu, disebabkan unta
ini ya Rasulullah?”,

Baginda Nabi
SAW bersabda; “Bukakanlah
ikatan itu”. Merekapun
membuka ikatan tsb.
Kemudian Baginda Nabi SAW
mendekati unta itu, lantas iapun
diam sebagaimana diriwayatkan
oleh hadits shahih, unta itu
datang kepada Baginda Nabi
SAW dalam keadaan tunduk.
Seorang perawi telah
meriwayatkan: “Unta itu mendekati kaki Baginda Nabi
SAW dan menciuminya,
kemudian ia mengangkat
kepalanya, Nabi SAW mendekati
dan berbicara dengannya.
Lantas unta itu angkat kepalanya
dan mendekati Nabi SAW sekali
lagi, ia membisikkan sesuatu
ketelinga Nabi SAW, seterusnya
Baginda Nabi SAW kembali
berkata-kata kepadanya dan ia
pun melakukan perkara yang
sama.
Setelah itu Baginda Nabi SAW
memandang ke arah orang yang
mempunyai Unta tersebut dan
berkata; “Sesungguhnya unta ini telah mengatakan kepadaku bahwa
ia telah diberikan kerja-kerja yang membebankannya dan kamu juga tidak memberi makan yang baik kepada unta
itu”.
Mereka menjawab, “Ya Rosululloh, demi karenamu ia
akan diberi sebaik-baik makanan
untuk unta dan kami tidak akan
membebankan selama-
lamanya”.

Unta ini berbicara begitu karena
Baginda Nabi SAW datang kepadanya dengan membawa
makna kehidupan hewannya.

“Tidak diutus paduka melainkan
membawa rahmat seluruh
alam”.

Begitulah akhlak Baginda Nabi SAW bersama unta dan
benda-benda yang tidak bernyawa.

Maka bagaimana muamalah
Baginda Nabi SAW dengan manusia? Dimana beliau SAW
ditugaskan mengangkat
martabat manusia serta
mengembalikan sifat manusia kepada sifat kemanusiaannya?..

Pada hari ini kita dapat belajar
satu pengajaran; kita hidup sebagai umat Baginda Rosululloh SAW mengetahui
bahwa berbicara dengan alam
yang mengelilingi kita, dengan
konsep kenabian yang mulia akan menimbulkan keadaan yang lain pada alam ini serta
menjadikan alam ini merasai rahasia sebuah kehidupan yang dianugerahkan Baginda Rosululloh SAW untuk
memahaminya, ini merupakan
penganugerahan cinta, diadakan untuk menggerakkan
hati kita sebelum orang lain.

Untuk menyadarkan kita sebagai
kelompok muslim tentang wujudnya hubungan dengan
Baginda Rosululloh SAW. Ia membuat kita berlomba-lomba
dalam perlombaan, disana kita
mampu untuk berbicara dengan
alam ini dari mula bahwa Baginda Rosululloh SAW diutus
untuk mengembalikan rasa hormat manusia kepada dirinya
sendiri sebagai manusia dan
hormat kepada alam
disekelililngnya sehingga alam
ini juga kembali hormat kepada
manusia itu.

Jika kita kembali
pada konsep komunikasi
dengan yang berada disekeliling
kita dan sebaliknya dengan berpandukan ajaran Baginda
Rosululloh SAW, banyak perkara
akan berubah kepada suatu
keadaan yang lebih baik karena
kita adalah umat Baginda
R0sululloh SAW.

Mari kita memohon kepada All0h SWT,
agar kita dihidupkan dengan
makna ini, ya Allah..hidupkanlah
makna hubungan dengan Baginda Rosululloh SAW didalam
jiwa kami,
Ya Allah..hidupkanlah
makna hubungan dengan Baginda Rosululloh SAW didalam
jiwa kami, gerakkanlah dalam
diri kami dengan semangat ini,
satukanlah kami dengan orang
yang Engkau cintai dan ridho
dengan rahmat-Mu wahai
Tuhan yang Maha pengasih dan
penyayang dan segala puji bagi
All0h SWT Tuhan sekalian alam.

Iklan